Need Help ?
Call: +977- 014282985

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षा अनुगमन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३।१२।०२

जिल्ला िशिक्षा कार्यालय काठमाडौं