Need Help ?
Call: +977- 014282985

सामुदायिक विद्यालयबाट एसइइ (SEE) परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुबाट शैक्षिक सत्र २०७४।०७५ का लागि विद्यार्थी छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४।३।४

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौ‍