Need Help ?
Call: +977- 014282985

मिति २०७४ साल असार ३१ गते सञ्चालन हुने कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४।०३।२७

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौ‍