Need Help ?
Call: +977- 014282985
News Flash
छैन छैन छैन हालसम्म कक्षा ९ को रजिष्ट्रेसन फाराम र कक्षा १० को आवेदन फाराम खुलेको छैन । खुल्नासाथ सूचना वेभसाइटमा राखिने व्यहोरा अनुरोध छ ।|| अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशको सूचना । स्थान : शिक्षा तालिम केन्द्र ( विश्व निकेतन मा वि ) त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं‌|| प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहका दरवन्दी सहित सरुवा हुन चाहने शिक्षकले निवेदन दिने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना|| SEE २०७६ का ग्रेडसीट तथा प्रमाणपत्र लैजान बाँकी विद्यालयहरुको नामावली ।|| (SEE) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाा २०७७ मा समावेश हुने विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ।|| शहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने ( २०७७ मंसिर मसान्त भित्र ) बारेको सूचना ।|| यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।||

विज्ञ सूची अध्यावधिक सम्बन्धी सूचनाको अवधि थप सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७७।०७।२५

विज्ञ सूची अध्यावधिक सम्बन्धी सूचनाको अवधि थप सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना