Need Help ?
Call: +977- 014282985

कक्षा ९ को रजिष्ट्रेशन तथा कक्षा १०को आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० सानोठिमीको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

कक्षा ९ को रजिष्ट्रेशन तथा कक्षा १०को आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० सानोठिमीको अत्यन्त जरुरी सूचना