Need Help ?
Call: +977- 014282985
  • विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७४ सम्बन्धि

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमान्डौ

  • काठमान्डौ जिल्लाको नक्सा

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

नन्दलाल पौडेल
(इकाइ प्रमुख सम्पर्क मो 9851201285)

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागको मातहतमा उक्त निकायहरुद्वारा निर्धारित नीति, योजना र कार्

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काठमाण्डौंमा !!!

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग मार्फत निर्देशित  नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारीरुपमा  कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला  शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमान्डौमा शिक्षा सेवा रा प द्धितीय श्रेणीका अधिकृत प्रमुख १ जना , सहायक जि शि अ  ६ जना,  शाखा अधिकृत २ जना, विद्यालय निरीक्षक १३ जना, लेखा अधिकृत १ र इन्जिनियर १ जना अधिकृत कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीहरुको दरवन्दि यस कार्यालयमा रहेको छ । साथै संचालित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नको लागि जिल्ला भरिमा २३ स्रोतकेन्द्रमा स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

थप हेर्नुहोस