Need Help ?
Call: +977- 014282985
News Flash
छैन छैन छैन हालसम्म कक्षा ९ को रजिष्ट्रेसन फाराम र कक्षा १० को आवेदन फाराम खुलेको छैन । खुल्नासाथ सूचना वेभसाइटमा राखिने व्यहोरा अनुरोध छ ।|| अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशको सूचना । स्थान : शिक्षा तालिम केन्द्र ( विश्व निकेतन मा वि ) त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं‌|| प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहका दरवन्दी सहित सरुवा हुन चाहने शिक्षकले निवेदन दिने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना|| SEE २०७६ का ग्रेडसीट तथा प्रमाणपत्र लैजान बाँकी विद्यालयहरुको नामावली ।|| (SEE) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाा २०७७ मा समावेश हुने विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ।|| शहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने ( २०७७ मंसिर मसान्त भित्र ) बारेको सूचना ।|| यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।||
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमान्डौ

  • काठमान्डौ जिल्लाको नक्सा

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

नन्दलाल पौडेल
(इकाइ प्रमुख सम्पर्क मो 9851201285)

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागको मातहतमा उक्त निकायहरुद्वारा निर्धारित नीति, योजना र कार्

थप हेर्नुहोस

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौंमा स्वागत छ !

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत निर्देशित  नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारीरुपमा  कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने निकायका रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना भएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका कतिपय कार्यहरु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गरेको कार्यादेश र कार्यविवरणका आधारमा यस इकाइले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहको उपसचिवको नेतृत्वमा ३ जना शाखा अधिकृत, २ जना प्राविधिक सहायक, २ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना हलुका सवारी चालक दरवन्दी कायम रहेको यस इकाइको प्रमुख कार्य शिक्षकको वृत्तिसम्बन्धी कार्य, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालनसम्बन्धी कार्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह अन्तर्गत प्रवाह गर्ने सेवाको समन्वय तथा अन्तर स्थानीय तह समन्वयसम्बन्धी कार्यहरु सम्प

थप हेर्नुहोस