Need Help ?
Call: +977- 014282985
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमान्डौ

  • काठमान्डौ जिल्लाको नक्सा

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

नन्दलाल पौडेल
(इकाइ प्रमुख सम्पर्क मो 9851201285)

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागको मातहतमा उक्त निकायहरुद्वारा निर्धारित नीति, योजना र कार्

थप हेर्नुहोस

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौंमा स्वागत छ !

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत निर्देशित  नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारीरुपमा  कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने निकायका रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना भएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका कतिपय कार्यहरु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गरेको कार्यादेश र कार्यविवरणका आधारमा यस इकाइले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहको उपसचिवको नेतृत्वमा ३ जना शाखा अधिकृत, २ जना प्राविधिक सहायक, २ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना हलुका सवारी चालक दरवन्दी कायम रहेको यस इकाइको प्रमुख कार्य शिक्षकको वृत्तिसम्बन्धी कार्य, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालनसम्बन्धी कार्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह अन्तर्गत प्रवाह गर्ने सेवाको समन्वय तथा अन्तर स्थानीय तह समन्वयसम्बन्धी कार्यहरु सम्प

थप हेर्नुहोस