Need Help ?
Call: +977- 014282985
News Flash
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, र नेपाल राष्ट्र बैंकमा मात्र राजश्व रकम जम्मा हुने अत्यन्त जरुरी सूचना ।|| SEE परीक्षाा २०७६ को ग्रेडसीट र प्रमाणपत्र मिति २०७७।५।३१ गतेदेखि वितरण भइरहेको अनुरोध छ । यसै वेभसाइट मार्फत जानकारी गराइने छ ।|| SEE परीक्षाा २०७६ को ग्रेडसीट र प्रमाणपत्र हालसम्म प्राप्त भएको छैन । प्राप्त हुनासाथ वितरण गरिने सूचना यसै वेभसाइट मार्फत जानकारी गराइने छ ।|| शहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने ( २०७७ मंसिर मसान्त भित्र ) बारेको सूचना ।|| यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।||

सबै हेर्नुहोस