Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

भोली चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा SEE परीक्षाा अर्को सूचना प्रकासन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएकाे सूचना सबै केन्द्राध्यक्षज्यूहरुलाइ सूचित गरिन्छ ।

भोली चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा  SEE परीक्षाा अर्को सूचना प्रकासन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएकाे सूचना  सबै केन्द्राध्यक्षज्यूहरुलाइ  सूचित गरिन्छ ।